• Vandtætning af betonkonstruktioner

• Fugtisolering af murværk
Home
Garanti
Renesco ApS yder 5 års garanti for det arbejde der udføres med Webac Inject.
1. Hvor gælder garantien:
Garantien gælder veldefinerede konstruktioner. Dette vil sige at der findes tegninger eller klare beskrivelser over de områder der injiceres samt at konstruktionerne er udført efter de foreliggende tegninger eller beskrivelser.
Betonen der er anvendt kan modstå vandgennemtrængning.
Udstøbningen er udført efter håndværksmæssige korrekte principper.
2. Hvor gælder garantien ikke:
Der ydes ikke garanti for injicering i filigranelementer samt fundablokke.
Såfremt der er anvendt vibrationsfri beton.
Revner og støbeskel der gennem længere tid har været utætte og hvori der er aflejret silikater mv.
Ved større bevægelser i konstruktionerne, der bør optages i dilatationsfuger.
Såfremt der tidligere er injiceret af andre end Renesco ApS.
3. Garantiarbejde:
Hvis Renesco ApS kaldes ud til udbedring af tidligere injicerede arbejder vil der som hovedregel blive faktureret for materialeforbrug, men hvis forholdene i punkt 1 ikke er opfyldt betragtes situationen som normalt arbejde og der vil blive fremsendt faktura med udgangspunkt i de priser der fremgår af nærværende tilbud.
Renesco ApS | Hesselvigvej 23 | 2770 Kastrup | Tlf 70 27 54 55 | kontakt@renesco.dk | CVR: 37 77 81 68